Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη & Εκπαίδευση

μέσω Zoom / Skype / Τηλεφωνο / Teamviewer / AnyDesk
20 Ευρώ + ΦΠΑ / Ωρα

Αμεση Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη & Εκπαίδευση

Η/Υ – Δικτύων – Internet – Ιστοσελίδων WordPress – Ασφάλεια – Backup – Antivirus –

Ελεγχος & Συντήρηση Η/Υ – Drivers – SoftWare  κτλ

με κόστος ανα ώρα 20 Ευρώ + ΦΠΑ 

Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη & Εκπαίδευση
μέσω Zoom / Skype / Τηλεφωνο / AnyViewer / AnyDesk

20 Ευρώ + ΦΠΑ / Ωρα

Κατεβάστε το  AnyDesk & AnyViewer

για απομακρυσμένη  Σύνδεση για τεχνική υποστήριξη / εκπαίδευση

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ?

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ?