Παραγγελία Διαδικτυακού Ραδιοφωνικού Πακέτου / Συνδρομής !

Πακέτα Φιλοξενίας Επαγγελματικού Ραδιοφώνου με Auto DJ

100 ταυτόχρονοι ακροατές – Cloud Auto DJ 10.000 MBytes – 128 Kbit Full HD

150 Ευρώ + ΦΠΑ  / 6 Μηνες
250 Ευρώ + ΦΠΑ  /  Ετος

250 ταυτόχρονοι ακροατές – Cloud Auto DJ  25.000 MBytes – 192 Kbit Full HD

250 Ευρώ + ΦΠΑ / 6 Μηνες
450 Ευρώ + ΦΠΑ / Ετος

500 ταυτόχρονοι ακροατές Cloud Auto DJ 50.000 MBytes – 256 Kbit Full HD

400 Ευρω + ΦΠΑ / 6 Μηνες
750 Ευρώ + ΦΠΑ / Ετος

1.500 ταυτόχρονοι ακροατές Cloud Auto DJ 100.000 MBytes – 256 Kbit Full HD

700 Ευρώ + ΦΠΑ / 6 Μηνες
1.200 Ευρώ + ΦΠΑ / Ετος